Odmiana świerka klującego o intensywnie żółtych wiosennych przyrostach. Rośnie umiarkowanie silnie, około 15-20 cm rocznie. Pokrój szerokostożkowy.