Odmiana świerka kłującego o jasno kremowych, wiosennych przyrostach. Przyrost roczny w granicach 10-20 cm. Roślina w młodości nieregularna lub kulista bez przewodnika, z wiekiem wytwarza przewodnik i przybiera pokrój szerokostożkowy.