Odmiana świerka pospolitego o czerwono-purpurowych wiosennych przyrostach. Pokrój jak u gatunku, przyrost umiarkowany. W młodym wieku raczej powolny, z czasem dochodzi do 30 cm rocznie (wysokość). Czerwone ubarwienie uzależnione od wiosennej temperatury.

Picea abies Cruenta