Karłowa odmiana jodły koreańskiej o charakterystycznie wywiniętych igłach. Odmiana licencjonowana (PBR).

Abies koreana Icebreacker_2